Fotobudka CE (z certyfikatem CE!)

fotobudka CE

Fotobudka CE, a co to takiego?

Na pewno wszyscy Państwo widzieliście logo CE (takie jak w nagłówku wpisu) setki, jeżeli nie tysiące razy. Ale czy zastanawialiście się Państwo co ono oznacza? Czy wiedzieliście, że urządzenia czy też maszyny sprzedawane i użytkowane na terytorium Unii Europejskiej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie, dopuszczające je do sprzedaży i użytku? W odpowiedzi na pytania, jakie otrzymujemy od naszych klientów postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu odrębny wpis.

Fotobudka CE

Niestety, nie wszystkie firmy produkujące i sprzedające urządzenia typu fotobudka mają prawo posługiwać się oznaczeniem CE – prawdopodobnie ich produkty nie spełniają odpowiednich wymagań i norm.

Jednocześnie informujemy, że nasza firma:

Maestro Art Media, właściciel marki FotoBudka.NET.PL, jeden z czołowych polskich producentów urządzeń typu fotobudka, posiada uprawnienia do oznakowywania znakiem CE wszystkich swoich produktów. Produkowane przez nas fotobudki zostały wnikliwie sprawdzone i dopuszczone do posługiwania się oznakowaniem CE przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

fotobudka CE

Specyfikację i prezentację naszych fotobudek znajdą Państwa w Menu główne -> Sprzedaż -> Fotobudka lub bezpośrednio klikając w niniejszy link:

https://www.fotobudka.net.pl/fotobudka/

Cytując za www.Wikipedia.pl:

„Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje.”

Nasze fotobudki zostały wnikliwie sprawdzone przez organizację notyfikowaną, czyli uprawnioną do wykonywania ocen zgodności z normami zharmonizowanymi wewnątrzwspólnotowymi UE oraz normami polskimi. Oczywiście wszystkie testy wypadły pozytywnie, a cała linia produkcyjna naszego produktu została dopuszczona do posługiwania się oznakowaniem CE. Sporządzona została szczegółowa analiza warunków spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn oraz – co za tym idzie – wystawiona została Deklaracja Zgodności. Zakres oceny naszej fotobudki obejmował m.in. następujące aspekty:

 1. Ocena konstrukcji i budowy obiektu w zgodności z Kodeksem Pracy i przepisami obowiązującymi w Polsce w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – BHP.
 2. Ocena zagrożeń występujących podczas eksploatacji na podstawie przeprowadzonych badań:
  1. ocena zagrożeń elektrycznych
  2. ocena zagrożeń pożarowych
 3. Ocena dokumentacji technicznej i posiadanych przez elementy maszyny certyfikatów CE.
 4. Ocena dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej połączeń elementów maszyny w zespół produkcyjno-technologiczny.
 5. Ocena układów sterowania w zakresie:
  • widoczności i rozpoznawalności oznakowania
  • rozmieszczenia zapewniającego dostęp do bezzwłocznego, bezpiecznego i jednoczesnego posługiwania się nimi
  • umiejscowienia poza strefami niebezpiecznymi
  • wykonywania w sposób wytrzymujący dające się przewidzieć obciążenie
  • możliwości uruchomienia maszyny tylko poprzez zamierzone uaktywnienie przeznaczonego do tego celu elementu sterowania